Poeto P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms atminti - „Liepsnabokščiai klevai“

Kolektyvas
„Ainiai“

Kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga įgyvendiname projektą poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms įprasminti. Gražiausių eilių įkvėptose kompozitorių Giedriaus Kuprevičiaus ir Martyno Bialobžeskio galvose gimė muzika, kuri sugulė natose specialiai Kauno muzikos ansambliui "Ainiai". Sukurtos naujos poeto eilėraščių muzikinės interpretacijos leidža kitaip atsiskleisti „Ainių“ instrumentinei sudėčiai, atranda savitą muzikavimo su solistais santykį, ir papildo lietuviškos originalios muzikos repertuarą. Premjerinę Pauliaus Širvio tekstų ir G. Kuprevičiaus bei M. Bialobžeskio muzikos programą pristatysime visai netrukus, o šiandien dalijamės vienu iš programos kūrinių. Gyvename nepaprastu laiku, todėl ir kūrybinei raiškai tenka ieškoti neįprastų erdvių. "Liepsnabokščiai klevai" (muz. M.Bialobžeskis, ž. P.Širvys) šįkart ir skamba tarp paskutinius auksinius rūbus nusirengiančių klevų.


Ainiai; Širvys; Paulius širvys

Paskutinio redagavimo data: 2020-11-25