„Ainių Lietuva”

Kolektyvas
„Ainiai“

 

Koncertinė programaAinių Lietuva”

Atlikėjai: 

Virginija Kochanskytė (aktorė, skaitovė)

Justina Tomkutė-Petraitienė (sopranas)

Osvaldas Petraška (tenoras)

Rytis Janilionis (baritonas)
ansamblio „Ainiai“ muzikantai (kanklės, skrabalai, birbynės, lumzdeliai ir kt.)

 

„Ainių Lietuva“ – unikali muzikinė – literatūrinė programa. Muzikinę dalį sudaro švelniai žaismingos ir ilgesingai graudulingos instrumentinės kompozicijos, į kurias įpinti trumpi poetiniai intarpai. Programoje – originalios ir lietuvių liaudies dainos. Poetiniams intarpams pasirenkamos tautinio atgimimo bei poetų – išeivių eilės, atspindinčios Lietuvos gamtos, papročių grožį, žmogaus emocinius pakilimus ir nuolydžius, lydinčius mus visą gyvenimą. Ši programa aktuali Lietuvos valstybinių ir įvairių reikšmingų istorijos datų, tautinio paveldo pristatymo, patriotiškumo kontekstuose. „Ainių Lietuva“ savo melodijomis ir jautriomis poetinėmis įžvalgomis suvirpins jauno ir senjoro sielas.

 

Programos trukmė – 1 val. 15 min


Lietuva

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-30