Apie įstaigą

      Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“ įsteigta 2012 m., Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, jungimo būdu reorganizavus KĮ muzikos ansamblį „Ainiai“, KĮ pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“ bei KĮ Kauno bigbendas. Įstaiga, įgyvendindama veiklos tikslus organizuoja minėtų kolektyvų koncertinę veiklą, taip pat kitus renginius: koncertus, festivalius ir pan. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

      Veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos atlikimo pučiamaisiais ir tautiniais instrumentais, džiazo muzikos atlikimo kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos ir užsienio šalių kompozitorių kūrinius, kūrybiškai perteikti pasaulio ir Lietuvos muzikos kultūros vertybes; sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti įstaigos kūrybinėje veikloje; pristatyti Lietuvos ir kitų tautų muzikos meną Lietuvoje ir užsienyje; ugdyti, formuoti ir tenkinti muzikinės kultūros poreikį visuomenėje. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, atlieka tokias funkcijas, kaip profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo organizavimas, edukacinių programų rengimas ir vykdymas, gastrolių šalyje ir užsienyje rengimas, siekiant pristatyti lietuvių ir kitų tautų profesionaliąją muziką. 

      Kolektyvai: Kauno muzikos ansamblis "Ainiai", Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras "Ąžuolynas", Kauno bigbendas.


Paskutinio redagavimo data: 2016-02-14