Ansamblis "Ainiai"

  Muzikos ansamblis „Ainiai“ susikūrė 1991 metais, Jono Urbono ir Kauno dramos teatro aktoriaus Petro Venclovos iniciatyva. Apie metus ansamblis veikė neturėdamas teisinio statuso, kaip saviveiklininkų kolektyvas, o 1992m. tapo juridiniu asmeniu. „Ainiai“ – pirmasis profesionalus ansamblis Lietuvoje įteisintas kaip biudžetinė įstaiga. Jo sudėtis keletą kartų keitėsi, tačiau kolektyve visuomet groja tik profesionalūs aukštąjį muzikinį išsilavinimą įgiję muzikantai ir solistai. Visi muzikantai poliinstrumentalistai.
  Muzikos ansamblis „Ainiai“ gastroliavo Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, JAV, Kanadoje, Švedijoje, Belgijoje, Pietų Korėjoje ir kt.
Vienas įsimintiniausių ansamblio „Ainiai“ koncertų vyko Oslo Rotušėje (Norvegija), po kurio miesto atstovai išreiškė nuoskaudą, jog „net 50 metų tokia muzika buvo po geležine uždanga“, taip pat atsiųsta nuoširdi Lietuvos Respublikos ambasados darbuotojų padėka.
  Po koncertų Anglijoje sulaukta didelio pasisekimo ne tik Anglijos lietuvių bendruomenės namuose, bet ir pelnytas išimtinis leidimas groti Kovent Gardene, kuriame muzikinę karjerą pradėjo daugelis dabar jau pripažintų muzikantų – menininkų.
  Beverlly festivalyje (Anglija) „Ainiai“ nustebino ir dalyvius, ir žiūrovus parodydami, kad bažnytinio stiliaus muziką galima atlikti ir kitaip, tuo pelnydami žiūrovų simpatijas. Po koncerto Detmolde ansamblis sulaukė kvietimo groti Hamburgo mugėje.
  Gastrolės Amerikoje įsiminė ir dėl pažinties su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi, kuris kalbėdamas apie ansamblį pasakė: „kalbant apie lietuvišką muziką, ansamblis “Ainiai” turėtų būti paminėtas atskirai“.
astrolių metu buvo grojama įvairiuose festivaliuose, bažnyčiose, mugėse ir užsienio lietuvių bendruomenėms.
  Ansamblis nuolatinis Kauno miesto dienų ir kitų Kauno švenčių dalyvis. Greta koncertų suaugusiems ansamblis nuo pat savo veiklos pradžios vykdo edukacinę – švietėjišką veiklą. Groja šalies mokyklose ir darželiuose. Šiuo metu vienas iš pagrindinių ansamblio prioritetų – švietėjiška-edukacinė veikla. Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis ir darželiais, siūlomos tik profesionalios, LR Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas atitinkančios, koncertinės programos vaikams.
  Ansamblyje groja septyni profesionalūs muzikantai, dainuoja trys profesionalūs solistai. Koncertuose skamba daugiau kaip 20 skirtingų lietuviškų instrumentų: birbynės, kanklės, ragai, ožragiai, skudučiai, daudytės, tabalai, skrabalai, lumzdeliai, molinukai, džingulis, pliauška ir kiti. Šiais instrumentais atliekamos ne tik lietuvių liaudies dainos ar šokiai, bet ir originalūs įvairių kompozitorių sukurti kūriniai.

 


Paskutinio redagavimo data: 2016-03-23